1 Ekim 2014 Çarşamba

100 SORUDA BRİÇ -2-

SORU 2  BRİÇ OYUNU  KURALLARI NELERDİR?
             ______________________________
   
      Hem rober briç hem de  turnuva bricinin  kuralları   Londra'daki 
     Portlanä  Cluâ  ve Amerika uluslararası yasa  komisyonu  tarafinda
     ortaklaşá vazedilir. Bu gün uygulanan kurallar 1963 yılında konulmuş 
     1985 yılında değişime ugrayarak  halihazırda uygulanmaktadır.

     -Kağıt  dağıtılırken :  Bir kart görülürse  yeniden  dağıtılır. Eski
     yasalar  onörlerden biri görülürse şeklinde idi.

     -Artırma safhasında: Bir oyuncu artırma bittikten sonra konuşmaların 
     tekrarını isteyebilir. Bu isteme hakkı defans oyuncuları  için kağıt
     çekildikten  sonra sona erer. Deklereci için yere kağıt açılınca sona 
     erer.

     -Artırma safhasında bir kartın görünmesi :  Onludan küçük bir  kağıt 
     kazara görülürse yani onu çıkmak niyeti olmaksızın açılırsa artırma 
     sona  erinceye kadar öyle bırakılır. Fakat konuşmalar bitince tekrar 
     ele alınır.

      Ancak  bir  oyuncu artırma bitmeden çıkış yapmaya  kalkışıp  veya 
     önör  seviyesinde bir kağıdı gosterip veya yüzü  görülecek  şekilde 
     elinden düşürürse ortağı bir tur için pas geçmek zorundadır.

     -Bir   konuşmayı   pas  dahil  değiştirme  (bir  solukta)   olursa
     gecerlidir. Eğer bir konuşma daha geç , fakat sonraki oyuncu konuşmadan 
     yapılırsa  ,bir usulsüzlük sayılır.Ortağı konuşmaların sonuna  kadar 
     pas geçmek zorundadir.Ayrıca bir oyuncunun ortağı savunma yapıyorsa  
     bir kartı çıkamaz.

      -Yetersiz konuşma: Bir konuşma sonraki oyuncunun dikkati çekilmeden 
     yapılmışsa affedilir. Yoksa  böyle bir konuşma ya pas demekle  veya 
     yeterli konuşmayı yaptırmakla düzeltilir.

                 GUNEY         BATI            KUZEY     DOĞU
                 3 PIK              2 KOR         4 PIK           PAS

     Bir   örnekte  kuzey  konuşmayı  ikaz  edilmeden   sürdürdüğü   için 
     affedilir.Eger kuzey pas gecmis olsaydı :

     -4.kör  demekle  veya  pas  demekle düzeltilmesi  gerekirdi  ki  bir 
     durumda ortağı sonuna kadar pas demeye zorunlu olurdu.  Eğer  doğu-
     batı savunmada ise doğu belirli bir rengi cikmaktan men edilir.
     -Başka bir yasal olmayan konuşma yaparsa:

             GUNEY            BATI          KUZEY       DOĞU
             PAS                        -                       -          PAS

     -Iki  oyuncularında  konuşmaları bitmeden PAS demişse  batı  sırası 
     geldiğinde  konuşmayı  sürdürür  ve doğu bir  tur  için  PAS  demek 
     zorunda kalır.

               GUNEY           BATI           KUZEY         DOĞU
               1.PIK               2.KOR          -                   PAS

      Burada   doğu   konuşma  sırası  sağındaki  rakipte   iken   , pas 
     geçmistir. Konuşma  sırası  kuzeye  geçer ve doğu bir  tur  için  pas 
     geçmek zorundadır.

                GUNEY         BATI           KUZEY           DOĞU
                3.TRFL             -                       -                 PAS

      Bir  defa doğu, konuşma sırası ortağında iken PAS geçmiştir. Bir  açış 
     bir  cezayı gerektiren usülsüzlüktür. Bir kere doğu sonuna kadar PAS 
     demek  zorundadır.İkincisi  batı  sıra  kendisine  geldiğinde   PAS 
     diyebilir.Bir    konuşma   yapabilir.Fakat   KONTUR veya   SURKONTUR
     diyemez.  Eğer  batı  pas  geçer ve daha sonra  ilk  çıkışı  yapmak 
     zorunda    kalırsa   ;Dekleran   belirli   bir   rengin    cıkışını
     isteyebilir veya yasaklayabilir.

      -Sırasız bir konuşma nasıl cezalandırılır:


                 GUNEY         BATI         KUZEY        DOĞU
                [dagitan]             -                      -           1.KÖR

        Bir kimse konuşmadan yapılan sırasız bir konuşmadır. Konuşma sırası 
     güneye gecer.Bir durumda batı oyun sonuna kadar PAS geçmek zorundadır.
    
       Sırasız KONTR VEYA SURKONTR:

     -Uygulanacak  ceza  konuşma sırasının ortakta veya sağdaki  rakipte 
     olmasına göre değişir.              

         GUNEY        BATI         KUZEY          DOĞU
         3.PİK                 -                 -                 KONTR

      Doğu  konuşma  sırası ortağında iken kontur  çekmiştir.Batı  sonuna 
     kadar   pas   demek   zorundadır.Doğunun   kontur   söyleme   hakkı 
     kaldırılır. Eğer  ilk çıkışı batı yapacak ise,dekleraî  belirli  bir 
     renkten çıkış yapmaya kendini zorlayabilir veya menedebilir.

           GUNEY           BATI      KUZEY          DOĞU
           3.PIK                 PAS            -               KONTR

      Doğu konuşma sırası sağındaki rakipte iken kontur demiştir.

      Kuzey  pas geçerse kontur tekrar etmek zorundadır. Kuzey  konuşursa 
     doğu  yasal bir  konuşma yapabilir. Eğer ilk çıkışı  batı  yapacaksa 
     dekleran belirli bir renkten çıkmasını isteyebilir.   Yasal olmayan 
     bir kontur çekilmişse :

             GUNEY           BATI             KUZEY       DOĞU
              3.KOR           KONTR            PAS         KONTR
    
      Doğu  Yasal  olmayan  konturu yerine yasal bir  konuşma  yapabilir
     veya  pas geçebilir. Örneğin  yasal bir konuşma yapıp  3.PİK  derse 
     ortağı sonuna kadar pas geçmek zorundadır.Batı ilk çıkışı yapacaksa 
     kontur  çektiği rengi yani kör çıkışını men edebilir. Eğer  doğu  pas 
     geçerse batı yine sonuna kadar pas geçmek zorundadır.
     Kontr`sa  iptal   edebilir  ve  belirli  bir   renkten   çıkması 
     istenebilir.
              
                GUNEY          BATI        KUZEY          DOĞU
                1.SA                2.TREFL   PAS              KONTR
     
     Bir dikkatsizlik sonucu yapılan usülsüzlüktür .Doğu yasal bir konuşma 
     yapabilir. Batı bir sonraki turda pas geçmek zorundadır.

         OYUN SAFHASI:
     
      YERIN STATUSU: (Oynayan elin ortağının yasal olan hakları):
     
      -Yanlış   elden   oynamak  gibi  bir  usülsüzlüğü   önlemek   için 
     karışabilir.
     -Bir   usülsüzlük  oldugunda   Yasal  olan  durumu  anlatır. Örneğin 
     rakiplerdeî  birinin sırasız cıkışına : (Haklarınızı biliyormusunuz) 
     diye  sorabilir.Ancak  yer  ortağının eline  veya  davet  edilmeden 
     rakiplerden birinin eline bakarsa bu hakkını kaybeder.

     -OYNANMIŞ SAYILAN KAĞIT:

    -Defans oyuncularından biri tarafından yüzünü görebilecegi  şekilde 
     ortağına gösterilen kağıt oynanmış sayılır.Dekleran tarafindan yüzü 
     görülecek  şekilde tutulan, masaya değdirilen veya yaklaştırılan bir 
     kağıt  oynanmış sayılır.Yerden oynanacak kağıt  tutulduğu  anda,ona 
     dokunulduğunda oynanmış sayılır.

       -CEZALI KAĞIT:

      -Defans   oyuncuları   tarafindan oyunun  normal   seyri   dışında 
     gosterilen  her  kağıt (CEZALI KAĞIT) sayılır.Dekleran  veya  yerin 
     hicbir kağıdı cezalı olmaz.

      -Cezalı kağıt, yüzü  yukarda olarak masanın üstüne  bırakılır. Ancak 
     normal sırası geldiğinde oyuna sokulur. El cezalı kağıdın ortağında 
     ise,cezalı   kağıdın   renginden   oynamaktan  alıkonulabilir  veya 
     zorlanabilir.


        SIRASIZ AÇILIŞ:

      -Dekleran açılışı kabul edebilir bir takdirde yerin kagitları hemen 
     acilir.(Eğer  dekleran yanlışlıkla kendi elini acarsa ) hatalı çıkış 
     kesin olarak  kabul edilir. Eğer dekleran cıkışın  geri  alınmasını 
     isterse :
      -Rakibin   ï  renkten  bir  karô  çıkmasını  kabul   ederse   ceza 
     kaldırılır.

      -Bir  kartın  cezalı olarak masada kalmasını ortağından  baská  bir 
     kağıdın  açılmasını  emredebilir veya bir rengin başka bir  kağıdının 
     açılmasını kabul edebilir.

        BRİÇ ADABI:
    
 Briç   oyununun  çok nezih bir oyun olduğunu bilerek oyunun nezaketini bozacak her türlü davranıştan kaçınılmak BRİÇ OYUNUNUN ANA İLKESİDİR. Ses tonunun derecesine göre yükseltmek,düşündükten  sonra pas    geçmek, bir   kağıdı   verirken onorü   elinde   imişcesine duraklamak, yüzünde  memnunluk  ve  hoşnutsuzluk  durumunu  gösterir ifadeler  göstermek,ortağına sert ve kırıcı şekilde  konuşmak BRİÇ ADABINA aykırı davranışlar sayılır.
     

Hiç yorum yok: